Z BioFizInfo

Egzamin (ZFBM)

Egzamin dla studentów specjalizacji "Optyka okularowa" odbędzie się 27 stycznia (piątek) o godz. 11 w sali 3099 (III p., Zakład Biofizyki) w gmachu Wydziału Geologii.

Lista osób

Egzamin dla wszystkich pozostałych studentów odbędzie się 25 stycznia (środa) o godz. 11 w sali 3099 w gmachu Wydziału Geologii.

Do egzaminu dopuszczone są osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium (wyniki poniżej).

Wykład

04.10.2011 - Wykład 1: Wstęp do problematyki baz danych

11.10.2011 - Wykład 2: Model związków encji

19.10.2011 - Wykład 3: Model relacyjny

25.10.2011 - Wykład 4: Algebra relacji i SQL

08.11.2011 - Wykład 5: SQL dokończenie

15.11.2011 - Wykład 6: Sieci komputerowe

29.11.2011 - Wykład 7: Wstęp do usług sieciowych

06.12.2011 - Wykład 8: PHP

13.12.2011 - Wykład 9: XML, RPC, AJAX

20.12.2011 - Wykład 10: Bezpieczeństwo

03.01.2012 - Wykład 11: Bioinformatyczne bazy danych i usługi sieciowe

10.01.2012 - Wykład 12: Komputery dużej mocy

17.01.2012 - Wykład 13: Podsumowanie

Kolokwium

Kolokwium odbędzie się 22 listopada na wykładzie (Gmach Wydziału Biologii, sala 9B, godz. 13:15).

Przykładowe zadania

Wyniki - Optyka okularowa

Wyniki - pozostali studenci

Ćwiczenia - Paweł Daniluk

Uwaga

Na zajęciach wymagana jest podstawowa znajomość systemu Linux, między innymi:

  • podstawowe polecenia: ls, cd, rm, cp, mkdir, rmdir
  • edytor tekstu np. vi lub Emacs
  • ssh

Ćwiczenia 1

Prezentacja

BDiUS_2011z_cw01.tar.gz

Ćwiczenia 2

Prezentacja

Ćwiczenia 3

Prezentacja

Ćwiczenia 4

Prezentacja

Ćwiczenia 5

Prezentacja

Ćwiczenia 6

Prezentacja

Ćwiczenia 7

Prezentacja

Ćwiczenia 8

Prezentacja

Ćwiczenia 9

Prezentacja

Ćwiczenia 10

Prezentacja

Ćwiczenia 11

Prezentacja