Z BioFizInfo
Skocz do: nawigacja, szukaj
European flag.png
Universitas Varsoviensis orzelek trans.png BioExLogo 03 kolor.jpg
KL grafika.png INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spis treści BioFizInfo wiki:

Indeks haseł

Zajęcia w roku 2016/17

Bazy danych i usługi sieciowe

Pracownia technik obliczeniowych

Programowanie obiektowe


Zajęcia w roku 2017/18

Pracownia technik obliczeniowych


Zajęcia w roku 2018/19, 2019/20 i 2020/21

Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna


Zajęcia w roku 2023/24

Podstawy medycyny molekularnej

Mutacja - fundamentalny problem genetyki

Mutacja - fundamentalny problem genetyki cz.2.

Mutacja - fundamentalny problem genetyki cz.3.

Mutacja - fundamentalny problem genetyki cz.4.

Mutacja - podsumowanie