Activities of Topoisomerase I in Its Complex with SRSF1.

TitleActivities of Topoisomerase I in Its Complex with SRSF1.
Publication TypeJournal Article
AuthorsIshikawa, Takao, Krzyśko Krystiana A., Kowalska-Loth Barbara, Skrajna Aleksandra M., Czubaty Alicja, Girstun Agnieszka, Cieplak Maja K., Lesyng Bogdan, and Staron Krzysztof
PubMed ID22320324