Z BioFizInfo
Wersja z dnia 14:00, 30 wrz 2017 autorstwa Krzysko (dyskusja | edycje) (Zajęcia w roku 2017/18)

European flag.png
Universitas Varsoviensis orzelek trans.png BioExLogo 03 kolor.jpg
KL grafika.png INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spis treści BioFizInfo wiki:

Indeks haseł

Zajęcia w roku 2016/17

Bazy danych i usługi sieciowe

Pracownia technik obliczeniowych

Programowanie obiektowe


Zajęcia w roku 2017/18

Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna